در این صفحه فقط از قیمت ها مطلع خواهید شد و حکم انتخاب دروس را برای شما ندارد

ترم مورد نظر شما :     
انتخاب:  همه | هیچ      درس هائي كه شما مجاز به انتخاب آنها هستيد
      بهره وری نیروی انسانی       858,000
      مدیریت دانش سازمانی       676,000
      آشنايي با قانون مجازات اسلامي ؛ فصل تعديات ماموران دولتي       572,000
جمع (ریال)

Copyright 2016 SETIRAN Inc. All rights reserved