در این صفحه فقط از قیمت ها مطلع خواهید شد و حکم انتخاب دروس را برای شما ندارد

ترم مورد نظر شما :     
انتخاب:  همه | هیچ      درس هائي كه شما مجاز به انتخاب آنها هستيد
      نقشه راه اصلاح نظام اداری       179,400
      تفکر سیستمی در سازمان ها       807,300
      مدل های تعالی سازمانی در دولت وبخش خصوصی       538,200
      مدیریت تعارض و فنون مذاکره       717,600
      بهره وری نیروی انسانی       538,200
      مبانی آینده پژوهی       538,200
      ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگوئی در اسلام       358,800
جمع (ریال)

Copyright 2016 SETIRAN Inc. All rights reserved